Ani-mania

Ani-mania to projekt, który otrzymał dofinansowanie z Programu Równać Szansę Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Realizowany od lutego do lipca 2015 roku dla młodzieży w wieku 13 – 19 lat.

Celem Projektu było rozwijanie u młodzieży wiejskiej umiejętności: pracy w grupie, pokonania nieśmiałości i mobilizowania do nawiązywania nowych relacji społecznych, analizowania swoich mocnych i słabych stron oraz właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączenie jej w proces jego poznawania, samodzielnej organizacji czasu wolnego w sposób pożyteczny dla otoczenia.

tag_8_2

Wiodący temat to animacja – jej tworzenie od napisania scenariusza do powstania filmu animowanego.Uczestnicy to 15 młodych osób: 3 inicjatorów oraz reszta młodzieży z naboru. Wszyscy w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Nasze główne działania to różne warsztaty dla młodzieży literackie, rysownictwa i animacji, dykcji, podkładania narracji do obrazu,montażu animacji. A wszystko po to, aby młodzież stworzyła własną animację i mogła ją przedstawić światu:)) Przedstawić dzieciom z naszej gminy jak również wszystkim zainteresowanym na Otwartym Pokazie Animacji na zakończeniu Projektu. W ramach nagrody dla uczestników odbyła się również wycieczka Szlakiem krakowskich kin studyjnych i animacji oraz pokaz animacji na plenerowym koncercie organizowanym przez Fundację Braci Golec.

Dzięki uczestnictwu w Projekcie młodzież miała możliwość wzmocnienia poczucia własnej wartości i nabycia większej pewności siebie, pozbycia się nieśmiałości i nauczenia występowania publicznego.
Wierzymy, że Ani-mania, podobnie jak poprzedni Projekt Bajkownia, była dla młodzieży inspiracją do twórczego, pożytecznego spędzania czasu wolnego.

A oto powstałe podczas Ani-mani filmy animowane:

 

"Bo czasem wystarczy jeden drogowskaz…"

  • Część projektów wspierają...
  • PAFW Równać Szanse
  • Starostwo Powiatowe w Żywcu
  • Fundacja KGHM Polska Miedź
  • Fundacja Orange
  • Miejsce dla Twojej firmy :)