Bajkownia

Bajkownia. Stowarzyszenie dla rozwoju Drogowskaz.

Bajkownia to projekt, który otrzymał dofinansowanie z Programu Równać Szansę Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Realizowany od stycznia do czerwca 2014 roku dla młodzieży w wieku 13 – 19 lat.

Celem Projektu jest rozwijanie u młodzieży umiejętności: analizowania swoich mocnych i słabych stron oraz właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączenie jej w proces jego

tag_8_2

poznawania, samodzielnej organizacji czasu wolnego w sposób pożyteczny dla otoczenia, rozwijania umiejętności pracy w grupie, pokonania nieśmiałości i mobilizowania do nawiązywania nowych relacji społecznych.

Wiodący temat to bajki ich odnajdywanie, pisanie i czytanie dzieciom. Uczestnicy to 18
młodych osób: 3 liderów oraz reszta młodzieży z naboru. Wszyscy w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Naszymi głównymi działaniami będą różne warsztaty dla młodzieży – integracyjne, literaturoznawcze, bajkarskie wraz z wyjazdem do Teatru Banialuka. A wszystko po to, aby młodzież napisała własne bajki i mogła je przedstawić światu:)) Przedstawić za pomocą różnych możliwości technicznych (płyta CD) jak i za pomocą własnych umiejętności i talentów (głośne, wspólne czytanie innym).
Dzięki uczestnictwu w Projekcie młodzież będzie mieć możliwość wzmocnienia poczucia własnej wartości i nabycia większej pewności siebie, pozbycia się nieśmiałości i nauczenia występowania publicznego.
Wierzymy, że Bajkownia stanie się dla młodzieży inspiracją do twórczego, pożytecznego spędzania czasu wolnego.

Projekt w „pigułce” na stronie Równac Szansę:
http://www.rownacszanse.pl/projekty/karta_projektu/?item=19425&p_page=&p_order=&p_desc=&o_page=&o_order=&o_desc=&programreturn=10&listreturn=#

Aktualności z Bajkowni na stronie facebookowej:
https://www.facebook.com/projekt.bajkownia

Nasze bajki:
https://soundcloud.com/mateusz-jachym/niezwykla-podroz-salomona

https://soundcloud.com/mateusz-jachym/przygody-misia-stasia

Dodaj komentarz

"Bo czasem wystarczy jeden drogowskaz…"

  • Część projektów wspierają...
  • PAFW Równać Szanse
  • Starostwo Powiatowe w Żywcu
  • Fundacja KGHM Polska Miedź
  • Fundacja Orange
  • Miejsce dla Twojej firmy :)