Doświadczalnia

Doświadczalnia to kolejny Projekt dofinansowany przez Urząd Gminy w Łodygowicach. Był skierowany do dzieci w wieku 7-11 lat, które mogły uczestniczyć w zajęciach rozwojowo-terapeutycznych w naszym Stowarzyszeniu.

Zajęcia miały charakter poznawania i przeżywania przez doświadczenie – głównym
elementem było wykonywanie wszelakich doświadczeń i eksperymentów, które zachęcających dzieci do twórczego myślenia oraz pobudzających ciekawość świata. Na zajęciach dzieci doświadczały także po prostu bycia razem z innymi oraz zdrowych relacji międzyludzkich. Uzupełnieniem zajęć doświadczalnych były rozmowy i zabawy grupowe.

Zajęcia odbywały się od marca do października, raz w tygodniu i trwały 1,5 godz.

"Bo czasem wystarczy jeden drogowskaz…"

  • Część projektów wspierają...
  • PAFW Równać Szanse
  • Starostwo Powiatowe w Żywcu
  • Fundacja KGHM Polska Miedź
  • Fundacja Orange
  • Miejsce dla Twojej firmy :)