Śmieć-Art

Projekt Śmieć-Art. – zajęcia terapeutyczno-rozwojowe – był dofinansowany
przez Urząd Gminy w Łodygowicach. Trwał od marca do października 2015.

Cykliczne zajęcia kreatywne – rozwojowo-terapeutyczne dla dzieci w wieku 6-10 lat. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu przez 1,5 godziny od marca do października
z przerwami związanymi ze świętami i wakacjami. Zajęcia miały charakter kreatywny
– głównym elementem był „twórczy recycling” czyli tworzenie dzieł z wszelkich zużytych przedmiotów, takich jak rolki po papierze, butelki plastikowe itp. Zajęcia uzupełniały gry
i zabawy grupowe.

Cykliczne zajęcia rozwojowo-terapeutyczne miały na celu:

– naukę aktywnego spędzania wolnego czasu, bez komputera, telewizji i innych używek;

– naukę radzenia sobie w różnych, także trudnych sytuacjach;

– naukę tworzenia relacji, współdziałania – współpracy  grupie;

– poprawę społecznego funkcjonowania;

– rozbudzenie drzemiącego w dzieciach potencjału twórczego;

– naukę kreatywności oraz  twórczego wykorzystywania własnej fantazji i wyobraźni;

– wzrost poczucia własnej wartości, świadomości swoich talentów i mocnych stron;

– naukę „twórczego recyclingu” oraz ekologicznego podejścia do kwestii odpadów -ponownego wykorzystywania zużytych przedmiotów;

– lepsze poznanie otaczającego ich świat przyrody i tego co on oferuje;

Cele były realizowane poprzez stałą formę i układ zajęć, co sprzyjało tworzeniu się poczucia bezpieczeństwa i pozwoliło dzieciom na większą otwartość i chęć działania:

wstęp: rundka rozpoczynająca zajęcia, podczas której przywitaliśmy się – każde
z dzieci mogło powiedzieć jak się czuje, jak mu minął dzień (tydzień) i na co ma ochotę – dzięki temu dzieci miały poczucie bycia ważnym dla innych, nauczyły się budowania wypowiedzi, słuchania innych i budowania relacji.

zajęcia właściwe: zajęcia kreatywne były prowadzone zgodnie z programem profilaktycznym znajdującym się w załączniku do wniosku – dzieci mogły rozwijać własną fantazję, wyobraźnię i kreatywność – tworząc prace z materiałów typu – zużyta butelka plastikowa, stare płyty kompaktowe, rolki po papierze toaletowym, pudełka po jajkach, puste słoiki itp.,

zakończenie zajęć – rundka kończąca zajęcia – rozmowy i zabawy grupowe.

Zajęcia odbywały się także na świeżym powietrzu, aby zmotywować dzieci do ruchu, zdrowego stylu życia oraz nauczyć ich organizacji czasu wolnego poza domem –
w terenie. Dzieci również ucz poszukiwania inspiracji do twórczego myślenia i działania
w naturze i przyrodzie.

Link do galerii z zajęć:
https://goo.gl/photos/N93f5aFmz7vvKJh79

"Bo czasem wystarczy jeden drogowskaz…"

  • Część projektów wspierają...
  • PAFW Równać Szanse
  • Starostwo Powiatowe w Żywcu
  • Fundacja KGHM Polska Miedź
  • Fundacja Orange
  • Miejsce dla Twojej firmy :)