Spotkajmy się

Projekt „Spotkajmy się” jest współfinansowany przez Urząd Gminy Łodygowice. Główne założenia projektu to:

  1. Promocja aktywnych i kreatywnych sposobów spędzania czasu wolnego poprzez spotkania z ciekawymi osobami: sportowcami, znawcą tradycji ludowej, podróżnikami.
  2. Propagowanie ciekawego spędzania czasu wolnego połączone z kultywowaniem tradycji poprzez różne zajęcia artystyczne. 
  3. Promocja aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego oraz poznawanie regionu i jego walorów poprzez wspólne wyjście w góry.

W ramach projektu wszystkich zainteresowanych zaprosimy na:

  1. Spotkanie z członkami Kadry Narodowej uczestniczącymi w olimpiadzie zimowej – wspomnienia z Soczi.
  2. Zajęcia artystyczne – wykonanie kartek świątecznych.
  3. Spotkanie ze znawcą tradycji ludowej – wykonanie palm i bagniątek.
  4. Zajęcia artystyczne – wykonanie ozdób świątecznych.
  5. Spotkanie z podróżnikiem  – pokaz slajdów z podróży.
  6. Spotkanie z podróżnikiem  – pokaz slajdów z podróży.
  7.  Rodzinny Rajd na Magurkę z przewodnikiem górskim.

Szczegóły dotyczące spotkań w zakładce harmonogram lub na bieżąco na stronie i facebooku:

https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-dla-rozwoju-Drogowskaz/594555900592787

Dodaj komentarz

"Bo czasem wystarczy jeden drogowskaz…"