Archiwa tagu: zajęcia

Zajęcia ruchowe przy muzyce!

Zapraszamy na kolejne zajęcia! Dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Zajęcia mają na celu rozwój psychoruchowy Waszego dziecka. Spotkanie z muzyką, tańcem, śpiewem, zabawą i relaksacją wpływa korzystnie na wszystkie sfery rozwoju dziecka.

Na zajęciach zapewniamy:
– świetną zabawę;
– rozładowywanie napięć i zużywanie niespożytej energii dziecka;
– rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej;
– kształtowanie poczucia

tag4

rytmu oraz kondycji;
– rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie;

Zajęcia odbywają

tag3

się w Zespole Szkół Ogólnokształcących im Wł. Jagiełły w

tag1

Łodygowicach, w każdą środę o godz 15:30.

ZAPRASZAMY!

Zajęcia organizowane są we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących
im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach, osobom zaangażowanym serdecznie dziękujemy.

Zajęcia dla dzieci!

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci!Rozpoczynamy cykl zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci w wieku 7-12 lat. Zajęcia mają na celu rozwój zdolności poznawczych i społecznych Waszego dziecka.

Na zajęciach między innymi:

  • gry i zabawy uczące współpracy;
  • elementy arteterapii i rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia;
  • gimnastyka mózgu – ćwiczenia poprawiające sprawność umysłową;
  • rozwijanie manualnych umiejętności dziecka;
  • wzmacnianie rozwoju psychofizycznego poprzez zajęcia w plenerze;
  • nauka komuniakcji;
  • wzmacnianie samooceny oraz świadomości mocnych stron;
  • relaksacja i rozładowywanie napięć.

Na zajęciach tworzymy klimat akceptacji i bezpieczeństwa, co sprzyja odważnej aktywności wykazywanej przez dziecko oraz pomaga przeżywać poczucie sukcesu!

Godzinne zajęcia będą odbywały się w każdą środę na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach.

Pierwsze spotkanie 27.03.2013, o godz.13.00

Zapisy i informacje  pod adresem email: stowarzyszenie.drogowskaz@gmail.com

Zajęcia organizowane są we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach, osobom zaangażowanym serdecznie dziękujemy.